Disclaimer - Mediped

Medisch pedicure praktijk Dordrecht
Medisch pedicure praktijk Dordrecht
Medisch pedicure praktijk Dordrecht
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen en juistheid van de informatie, zoals vermeld op de website, aanvaardt medisch pedicure praktijk Dordrecht ® geen verantwoordelijkheid daarvoor.
Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”.
Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niet juist- of niet tijdig afgezegde afspraken worden U in rekening gebracht.
Afspraken dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling te worden afgezegd.
Mediped ® - 2002  -  van den Broek-erf 83  -  3315 SG  Dordrecht
Terug naar de inhoud