Medisch pedicure praktijk Dordrecht

Je winkelmand

Geen producten in de winkelmand

Mediped

Vergoedingen

Veranderingen in 2020

Vóór 2015 stelde de huisarts, de praktijkondersteuner of de podotherapeut vast in welke ‘SIMMS classificatie’ u geplaatst werd. Deze indeling in SIMMS classificatie bepaalde of u recht had op een vergoeding.

Vanaf 1 januari 2015 gaat dit anders.
Als u Diabetsch Mellitus heeft, wordt u door uw huisarts of praktijkondersteuner ingedeeld in een zorgprofiel, dit houdt in dat de indeling het zorgprofiel bepaald of u daadwerkelijk zorg nodig heeft.
In deze zorgprofielen worden vanaf 2015 de SIMMS classificaties ondergebracht welke bepalen of u recht heeft op een vergoeding.

*) Omdat Medisch pedicure praktijk Dordrecht alléén kwalitatieve behandelingen wil uitvoeren, hebben wij besloten om een afwachtende houding aan te nemen voor wat betreft contracten voor vergoedingen op (deel)behandelingen.
Medisch pedicure praktijk Dordrecht zal daarom nog niet meedoen met de vergoeding 2019 via het basispakket, tot duidelijk is welke zorg u als cliënt kunt verwachten.
excuus voor deze ingrijpende maatregel.

De zorgprofielen
Zorgprofiel 0 SIMS 0 U maakt zelf u afspraak bij uw pedicure en u betaald de rekening rechtstreeks aan de pedicure / podotherapeut. Als u recht heeft op vergoeding via de aanvullende verzekering dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Zorgprofiel 1 SIMMS 1 (adequaat / inadequaat) U maakt zelf u afspraak bij uw pedicure en u betaald de rekening rechtstreeks aan de pedicure / podotherapeut. Als u recht heeft op vergoeding via de aanvullende verzekering dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Zorgprofiel 2 SIMMS 1 (nierfalen, reuma of chemo) of SIMMS 2A (geen verhoogde druk) Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door naar de podotherapeut.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut geen podotherapeutische indicatie, wordt u doorverwezen naar een pedicure. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de pedicure / podotherapeut. Als u recht heeft op vergoeding via de aanvullende verzekering dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut wel een podotherapeutische indicatie dan wordt een individueel behandelplan opgesteld in samenwerking met uw pedicure. U heeft recht op vergoeding via de basisverzekering tot een maximaal bedrag. Tot dit maximale bedrag dient uw zorgverlener de rekening in bij uw zorgverzekering. *)
Zorgprofiel 3 SIMMS 2B (met verhoogde druk) Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door naar de podotherapeut.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut geen podotherapeutische indicatie, wordt u doorverwezen naar een pedicure. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de pedicure / podotherapeut. Als u recht heeft op vergoeding via de aanvullende verzekering dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut wel een podotherapeutische indicatie dan wordt een individueel behandelplan opgesteld in samenwerking met uw pedicure. U heeft recht op vergoeding via de basisverzekering tot een maximaal bedrag. Tot dit maximale bedrag dient uw zorgverlener de rekening in bij uw zorgverzekering.*)
Zorgprofiel 4 SIMMS 2B (met verhoogde druk) of SIMMS 2B (met actieve Charcot) of SIMMS 3 Active Ulcus Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door naar de podotherapeut.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut geen podotherapeutische indicatie, wordt u doorverwezen naar een pedicure. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de pedicure / podotherapeut. Als u recht heeft op vergoeding via de aanvullende verzekering dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Uw podotherapeut doet een screening. Vindt de podotherapeut wel een podotherapeutische indicatie dan wordt een individueel behandelplan opgesteld in samenwerking met uw pedicure. U heeft recht op vergoeding via de basisverzekering tot een maximaal bedrag. Tot dit maximale bedrag dient uw zorgverlener de rekening in bij uw zorgverzekering.*)

Basispakket zorgverzekering
Om voor ‘diabetes Mellitus’ vergoeding in aanmerking te komen heeft Medisch pedicure praktijk Dordrecht een jaarlijkse verwijzing, met vermelding van het zorgprofiel en de SIMM classificatie in het Keten Informatie Systeem ‘CareSharing’ nodig.
Deze verwijzing wordt gedaan worden door uw podotherapeut.
De verwijzing naar de podotherapeut wordt gedaan door uw huisarts of praktijkondersteuner.

Als deze doorverwijzing op de juiste wijze is gedaan én de zorgverlener is aangesloten bij de ZorgGroep West AlblasserWaard (ZGWA), zorgt Medisch pedicure praktijk Dordrecht via uw podotherapeut voor de facturatie naar uw zorgverzekering.
*)
Let op!  De jaarlijkse maximum basisvergoeding is afhankelijk van uw zorgprofiel en SIMMS classificatie.
Is uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut niet angesloten bij de ZorgGroep West Alblasserwaard, krijgt u van ons een factuur mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Aanvullende pakketen zorgverzekering
Afhankelijk van uw extra aanvullende verzekering kan uw vergoeding afwijken.
De facturatie voor extra aanvulling boven de maximum basisvergoeding kan niet door Medisch pedicure praktijk Dordrecht worden verzorgd. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering.
Belangrijk
In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

  • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.

  • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht heeft op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.

  • De in het overzicht vermelde vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.


Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen in het overzicht dienen vooral als indicatie.

Voor een overzicht 
klik hier.

Bijzondere bijstand
Hoe kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?
klik hier